Parafras på Prins Eugens  verk Den ljusa natten, Waldemarsudde, 2014